Norsk på jobben

Familien.jpg

I dette kurset vil du møte Robert og Yasamin. De har to barn, Sofia på 11 år, som går på barneskolen, og Jonas på 5, som går i barnehagen. Robert og Yasamin ønsker seg et godt liv i Norge. Vi følger dem gjennom en uke og ser hvilke utfordringer de møter på jobb og hvordan de organiserer hverdagen i familien.

Det norske arbeidslivet har både skrevne og uskrevne regler, og det er forventninger til oss både som arbeidstakere, kollegaer og foreldre.

I tillegg til å få del i Robert og Yasamins undringer og diskusjoner om norsk arbeidsliv og norsk kultur, får du nyttig faktainformasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet og om det norske samfunnet.

I hvert tema vil du finne oppgaver i innhold og vokabular, skriftlige og muntlige innsendingsoppgaver og oppgaver til refleksjon og ettertanke.

Grammatikkoppgavene er samlet i en egen mappe i kurset.

Lykke til!

Foto: Ingfrid Andersen, FBF
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern